: Khi lai hai dòng đậu Hà Lan...

Ứng Dụng Di Truyền Học : Khi lai hai dòng đậu Hà Lan khác nhau về 7 c...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

: Khi lai hai dòng đậu Hà Lan khác nhau về 7 cặp gen xác định 7 cặp tính trạng các gen tòn tại trên NST khác nhau, tạo được F1 dị hợp. Nếu không có hiện tượng trao đổi đoạn và đột biến thì số giao tử của F1 sẽ là

A. 128 loại B. 126 loại C. 64 loại D. 256 loại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

7 cặp gen dị hợp tồn tại trên 7 cặp nst ở cơ thể f1 → 27 = 128 loại giao tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP