Một gen của sinh vật nhân sơ mạch...

Quần Thể Một gen của sinh vật nhân sơ, mạch thứ nhất có A1 =15%, G1 =...

0
Quần Thể

Một gen của sinh vật nhân sơ, mạch thứ nhất có A1 =15%, G1 =10% mạch thứ hai có A2 =30% ,G2 =45%. Trên phân tử mARN được tổng hợp từ gen đó có Um =30%, Xm = 45%. Mạch làm khuôn tổng hợp mARN trên là

A. Mạch 2 của gen

B. Mạch 1 của gen

C. Có thể một trong hai mạch

D. Không xác định được chính xác mạch nào

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dựa vào nguyên tắc bổ sung → mạch 2 của gen là mạch mã gốc tổng hợp phân tử arn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP