Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu...

Quy Luật Di Truyền Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AB/ab Dd k...

0
Quy Luật Di Truyền

Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân có hiện tượng trao đổi chéo, thực tế tạo được mấy loại tinh trùng từ tế bào sinh tinh này

A. 4 B. 2 C. 8 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ab/abdd khi giảm phân có 2 kiểu sắp xếp ở kì giữa i nếu có hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo thì từ 1 tế bào sinh tinh tạo nên tối đa 4 loại giao tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP