Ở người thuận tay phải mắt nâu là...

Quy Luật Di Truyền Ở người, thuận tay phải ,mắt nâu là trội so với th...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở người, thuận tay phải ,mắt nâu là trội so với thuận tay trái, mắt đen. Hai gen xác định 2 tính trạng này tồn tại trên 2 cặp NST thường, mỗi gen gồm 2 alen. Bệnh máu khó đông do alen lặn d nằm trên NST giới tính X tại đoạn không tương đồng, alen D quy định máu đông bình thường. Trong quần thể người, giới tính nữ có mấy kiểu gen về các gen trên

A. 27 B. 9 C. 8 D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi cặp gen trong quần thể có 3 kiểu gen → 3.3.3 = 27 kiểu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP