Xét một cơ thể có kiểu gen AaBb...

Quy Luật Di Truyền Xét một cơ thể có kiểu gen AaBb(De//de). Khi 300 t...

0
Quy Luật Di Truyền

Xét một cơ thể có kiểu gen AaBb(De//de). Khi 300 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDe chiếm 3%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là bao nhiêu

A. 24 B. 64 C. 144 D. 128

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giao tử abde = 0,25ab .de = 3%

de = 12% → f =24%

số tế bào đã xảy ra hóa vị gen = 2f = 48% .300 =144

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP