Một loài thực vật alen A quy định...

Quy Luật Di Truyền Một loài thực vật, alen A quy định thân cao, a-thâ...

0
Quy Luật Di Truyền

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao, a-thân thấp, B- quả tròn, b- quả dài; các gen tồn tại trên NST thường. Cho lai phân tích cây cao, hạt tròn thu được Fa : 0,35 cao, dài : 0,35 thấp, tròn :0,15 cao, tròn : 0,15 thấp, dài. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cây đem lai phân tích là

A. Ab/aB :15%

B. AB/ab ;30%

C. AB/ab;15%

D. Ab/aB; 30%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đời lai phân tích có 4 kiểu hình không bằng nhau → cây f1 có hoán vị gen, (0,15 cao, tròn và 0,15 thấp, dài) → f =30% → f1 = ab/ab

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP