Bộ NST của loài ruồi giấm 2n=8 NST...

Quy Luật Di Truyền Bộ NST của loài ruồi giấm 2n=8 NST, mỗi cặp NST tư...

0
Quy Luật Di Truyền

Bộ NST của loài ruồi giấm 2n=8 NST, mỗi cặp NST tương đồng đều chứa các cặp gen di hợp. Khi giảm phân bình thường không có trao đổi đoạn và đột biến thì có mấy kiểu sắp xếp NST ở kì giữa I

A. 8 B. 4 C. 6 D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số kiểu sắp xếp nst ở kì giữa i bằng một nửa số kiểu giao tử tạo ra → số kiểu sắp xếp ở kì giữa i của giảm phân là 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP