Ở lúa A quy định cây cao a-...

Quy Luật Di Truyền Ở lúa, A quy định cây cao, a- cây thấp, B – tính t...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở lúa, A quy định cây cao, a- cây thấp, B – tính trạng chín sớm, b- tính trạng chín muộn. Cho cây cao, sớm lai với cây thấp, chín muộn thu được 1800 cây cao, chín muộn và 1799 cây thấp, chín sớm. Kiểu gen của cây bố mẹ đem lại là

A. AB/ab x ab/ab

B. Ab/aB x ab/ab

C. AB/ab x Ab/ab

D. Ab/ab x aB/ab

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ 1 cao ,muộn : 1 thấp, sớm → 2 gen quy định 2 tính trạng liên kết hoàn toàn → cây cao, chín sớm : ab/ab ; cây thấp, chín muộn : ab/ab

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP