Ở lúa xét 2 cặp tính trạng Cặp...

Quy Luật Di Truyền Ở lúa, xét 2 cặp tính trạng Cặp tính trạng 1: cây...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở lúa, xét 2 cặp tính trạng

Cặp tính trạng 1: cây cao A trội hoàn toàn so với cây thấp a

Cặp tính trạng 2: Hạt tròn B trội hoàn toàn với hạt dài b

Hai cặp gen này nằm trên một NST thường. Thực hiện phép lai cây cao, hạt tròn dị hợp tử lai với cây thấp, hạt tròn, thu được ở đời lai 4 loại kiểu hình với tổng số cá thể là 1000. Trong số đó có 60 cây có kiểu hình thấp,dai. Không có đột biến xảy ra, tần số hoán vị giữa 2 gen A và B sẽ là

A. 36% B. 6% C. 24% D. 12%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thấp, dài (ab//ab) = 60/1000 =0,6 =ab x 0,5ab → ab = 0,12 → f=0,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP