Trong trường hợp mỗi gen quy định một...

Quy Luật Di Truyền Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, ...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, trội – lặn hoàn toàn. Phép lai nào sau đây không làm xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ở đời F1

A. P: Ab/aB x Ab/aB, các gen liên kết hoàn toàn

B. P: Ab/ab x Ab/ab các gen liên kết hoàn toàn

C. P: Ab/aB x Ab/aB có hoán vị gen xảy ra ở một giới với tần số 40%

D. P: AB/ab x Ab/aB các gen liên kết hoàn toàn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phép lai ở phương án a,c,d đều cho tỉ lệ kiểu hình đời con là 1 : 2 :1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP