Dưới đây là sơ đồ phả hệ của...

Di Truyền Người Dưới đây là sơ đồ phả hệ của một gia đình có người mắ...

0
Di Truyền Người

Dưới đây là sơ đồ phả hệ của một gia đình có người mắc bệnh máu khó đông. Xác suất đứa trẻ có dấu “?” trong sơ đồ là con trai và mang bệnh là bao nhiêu biết bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X gây ra

Luyện thi môn Sinh học | Ôn thi đại học môn Sinh học

A. 1/8 B. 1/10 C. 1/12 D. 1/20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quy ước : d- bình thường ; d- mắc bệnh

vì cụ ông (thế hệ i) mắc bệnh → bà ngoại có kiểu hình bình thường (thế hệ ii) có kiểu gen xdxd ông ngoại bình thường có kiểu gen xdy

mẹ có kiểu gen xdxd hoặc xdxd với xác suất: 1/2 xdxd : 1/2xdxd → xác suất các loại giao tử của mẹ là 3/4xd : 1/4xd

bố bình thường có kiểu gen xdy cho hai loại giao tử với tỉ lệ 1/2xd : 1/2y

xác suất đứa trẻ có dấu “?” là con trai và mang bệnh là xdy = 1/4 xd x 1/2y =1/8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP