Một dòng cây thuần chủng có chiều cao...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một dòng cây thuần chủng có chiều cao tru...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một dòng cây thuần chủng có chiều cao trung bình là 24cm. Một dòng thuần thứ hai của cùng loài đó cũng có chiều cao trung bình là 24cm. Khi các cây này lai với nhau cho F1 cũng cao 24cm. Tuy nhiên khi F1 tự thụ phấn, F2 xuất hiện một loạt các cây với độ cao khác nhau; số lượng lớn nhất là cây có độ cao tương tự như P và F1 nhưng có khoảng 4/1000 số cây chỉ cao 12cm và 4/1000 số cây cao 36cm. TỈ lệ cây cao xấp xỉ 27cm là bao nhiêu

A. 3/4

B. 9/16

C. 56/256

D. 64/256

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cây cao nhất = 36cm

cây thấp nhất = 12cm. cây cao trung bình =24cm. cây cao 12cm = 1/256 = 1/44 = cây cao 36cm

chiều cao cây do 4 cặp gen tác động cộng gộp quy định → kiểu gen cây cao nhất: aabbccdd ; cây thấp nhất :aabbccdd ; cây cao trung bình: aabbccdd. mỗi gen trội làm cây cao thêm khoảng 3cm

p: aabbccdd x aabbccdd → f1 : aabbccdd

cây cao 27cm có 5 alen trội = c85 /44 = 56/256

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP