Khi nói về sự phân bố cá thể...

Quần Thể Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào s...

0
Quần Thể

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong mỗi quần thể, sự phân bố cá thể một cách đồng đều xảy ra khi môi trường không đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt.
B. Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
C. Phân bố đồng đều là dạng trung gian của phân bố ngẫu nhiên và phân bố theo nhóm.
D. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố ít phổ biến nhất vì khi phân bố theo nhóm thì sinh vật dễ bị kẻ thù tiêu diệt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong các phát biểu trên, chỉ có phát biểu B đúng
A sai vì phân bố đồng đều thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các
cá thể của quần thể.
C sai vì phân bố ngẫu nhiên mới là dạng trung gian của phân bố đồng đều và phân bố theo nhóm
D sai vì phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất
Vậy chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP