Cho các nhận xét sau: 1 Người vượn...

Tiến Hóa Cho các nhận xét sau: 1. Người vượn hóa thạch biết sử dụng c...

0
Tiến Hóa

Cho các nhận xét sau:

1. Người vượn hóa thạch biết sử dụng cành cây, hòn đá, mảnh xương thú để tự vệ, tấn công và có dáng đứng thẳng.

2. Người khéo léo sống thành bầy đàn, biết sử dụng công cụ bằng đá, có dáng đứng thẳng.

3. Người đứng thẳng là loài đầu tiên biết dùng lửa.

4. Người Neanderthanlensis có cùng một nguồn gốc chung với loài Homo Sapiens nhưng tiến hóa theo 2 nhánh khác nhau và hiện đã tuyệt chủng.

5. Người hiện đại không có nền văn hóa.

6. Người Neanderthanlensis đã biết chế tạo các công cụ tinh xảo như: dao, búa, rìu, … và bước đầu có đời sống văn hóa.

7. Người vượn hóa thạch đã chuyển từ đời sống trên cây xuống mặt đất.

Có bao nhiêu nhận xét không đúng?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Chọn câu (5) và (1).

(5) sai, người hiện đại có một nền văn hóa phức tạp.

(1) sai, vượn người hóa thạch chưa có dáng đứng thẳng.

Một số điểm cần lưu ý:

+ Vượn người hóa thạch: hóa thạch được tìm thấy ở Châu Phi.

+ Người vượn hóa thạch: Chuyển từ đời sống trên cây xuống ở mặt đất.

+ Người khéo léo: có dáng đứng thẳng, biết chế tác công cụ.

+ Người đứng thẳng: biết sử dụng lửa.

+ Homo Neadnerthalensis: chế tạo công cụ tinh xảo hơn và có đời sống văn hóa, có tiếng nói.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP