Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi...

Tiến Hóa Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tổ chức sống nào sau đây?...

0
Tiến Hóa

Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tổ chức sống nào sau đây?
A. Cá thể.

B. Tế bào.

C. Quần thể.

D. Quần xã.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP