Từ thí nghiệm của Milơ và Urây năm...

Tiến Hóa Từ thí nghiệm của Milơ và Urây (năm 1953) cho phép rút ra kế...

0
Tiến Hóa

Từ thí nghiệm của Milơ và Urây (năm 1953) cho phép rút ra kết luận nào sau đây?
A. Có thể tổng hợp chất hữu cơ từ các các chất hữu cơ bằng con đường hóa học.
B. Có thể tổng hợp chất vô cơ từ các chất hữu cơ bằng con đường hóa học.
C. Có thể tổng hợp chất vô cơ từ các chất vô cơ bằng con đường hóa học.
D. Có thể tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ bằng con đường hóa học.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP