Khi nói về diễn thế sinh thái phát...

Tiến Hóa Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai? A....

0
Tiến Hóa

Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của quần xã sinh vật này bằng quần xã khác.
B. Diễn thế nguyên sinh được bắt đầu từ một quần xã ổn định.
C. Song song với quá trình diễn thế sẽ kéo theo sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh.
D. Con người có thể dự đoán được chiều hướng của quá trình diễn thế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong các phát biểu trên, phát biểu B sai vì diễn thế
nguyên sinh được bắt đầu từ môi trường trống trơn,
diễn thế thứ sinh mới được bắt đầu từ một quần xã ổn
định.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP