Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản...

Sinh Thái Học Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tr...

0
Sinh Thái Học

Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tranh?
I. Cây tranh giành nhau ánh sáng, chất dinh dưỡng có thể làm cây yếu bị đào thải, dẫn đến sự tỉa thưa ở 1 cây (cành lá kém xum xuê), hoặc ở cả quần thể làm mật độ giảm.
II. Các cây mọc thành nhóm (rặng, bụi, rừng) chịu gió bão và sống tốt hơn cây sống riêng
III. Khi thiếu thức ăn, nơi ở, các động vật dọa nạt nhau (bằng tiếng hú, động tác) làm cho cá thể yếu hơn bị đào thải hay phải tách đàn.
IV. Bảo vệ nơi sống, nhất là vào mùa sinh sản → Mỗi nhóm có lãnh thổ riêng, một số phải đi nơi khác.
V. Ong, kiến, mối sống thành xã hội, có phân chia cấp bậc và chức năng rõ ràng.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có 2 dạng cạnh tranh là cạnh tranh cùng loài và cạnh
khác loài.
Trong các ví dụ trên, các ví dụ I, III, IV là ví dụ về
cạnh tranh
Ví dụ II, IV là ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ cùng loài
Vậy có 3 ví dụ phản ánh mối quan hệ cạnh tranh.
Chọn đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP