Một loài vi khuẩn: chuỗi polipeptit tổng hợp...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một loài vi khuẩn: chuỗi polipeptit tổng ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một loài vi khuẩn: chuỗi polipeptit tổng hợp từ gen a của chỉ khác chuỗi polypeptit tổng hợp từ gen A 1 aa ở vị trí thứ 150. Biến đổi xảy ra ở gen A là:

A. thay thế cặp nucleôtit thứ 453 hoặc đảo vị trí giữa cặp 454 với 455

B. thay thế cặp nucleôtit thứ 448 hoặc đảo vị trí giữa cặp 449 với cặp 450

C. thay thế cặp nucleôtit thứ 452 hoặc đảo vị trí giữa cặp 448 với cặp 450

D. thay thế cặp nucleôtit thứ 451 hoặc đảo vị trí giữa cặp 451 với cặp 453

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d: thay thế cặp nu thứ 451 hoặc đảo vị trí giữa 451 với 453

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP