Nguyên nhân của thường biến là do A...

Quy Luật Di Truyền Nguyên nhân của thường biến là do A. Tác động trực...

0
Quy Luật Di Truyền

Nguyên nhân của thường biến là do

A. Tác động trực tiếp của các tác nhân lý, hoá học.

B. Rối loạn phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể.

C. Rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào.

D. Tác động trực tiếp của điều kiện môi trường

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP