Đặc điểm cho phép xác định 1 tế...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Đặc điểm cho phép xác định 1 tế bào của s...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Đặc điểm cho phép xác định 1 tế bào của sinh vật nhân chuẩn hay của 1 sinh vật tiền nhân là :
A. vật liệu di truyền tồn tại ở dạng phức hợp của axit nucleic và protein
B. vật liệu di truyền được phân tách khỏi phần còn lại của tế bào bằng 1 rào cản bán thấm
C. nó có vách tế bào
D. tế bào di động

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sinh vật nhân chuẩn có màng nhân hoàn chỉnh rồi nên câu b thể hiện hết đặc điểm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP