Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong...

Quần Thể Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không có đặc đi...

0
Quần Thể

Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Xảy ra khi các cá thể tranh giành nhau thức ăn, nơi ở hoặc các nguồn sống khác

B. Quan hệ cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của của quần thể.

C. Cạnh tranh là một trong những yếu tố giúp điều chỉnh mật độ của quần thể phù hợp với sức chứa của môi trường.

D. Hậu quả của cạnh tranh là luôn làm chết bớt một số cá thể để giảm kích thước quần thể, do đó nguồn sổng đù cung cấp cho số cá thể còn lại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cạnh tranh có thể làm chết bớt một số cá thể của quần thể, nhưng cũng có thể dẫn đến sự di cư hoặc phân li ổ sinh thái

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP