Một gen cấu trúc của sinh vật nhân...

Quần Thể Một gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ có 2 400 nuclêôtit ph...

0
Quần Thể

Một gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ có 2 400 nuclêôtit phiên mã 2 lần tạo ra 2 mARN. Mỗi mARN cho 5 ribôxôm trượt qua 1 lần để tổng hợp nên các phân tử prôtêin. Môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình trên số lượng axit amin tương ứng là

A. 4000. B. 3990. C. 3900 D.3 980

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số lượng phân tử protein được tổng hợp : 2.5 = 10 → số axit amin cần cung cấp : 399 ( số axit amin cần cho tổng hợp 1 phân tử protein) x 10 = 3 990

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP