Một phân tử mARN thành thục của sinh...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một phân tử mARN thành thục của sinh vật ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một phân tử mARN thành thục của sinh vật nhân thực có số lượng nuclêôtit là 1 500. Khi phân tử này tiến hành dịch mã tạo thành 2 chuỗi prôtêin thì số phân tử tARN được điều đến để dịch mã là

A. 998. B. 1 000. C. 996. D. 990.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số lượng axit amin cần cung cấp để tổng hợp 1 chuỗi polipeptit là 1500/3 – 1 = 499 axit amin → để tổng hợp 2 chuỗi : 499.2 = 998 = lượt tarn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP