Xét hai gen của một quần thể ngẫu...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Xét hai gen của một quần thể ngẫu phối, g...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Xét hai gen của một quần thể ngẫu phối, gen thứ nhất có 3 alen nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tinh X. Gen thứ 2 có 5 alen, tồn tại trên NST thường. Nếu không có đột biển xảy ra thì số kiểu gen tối đa về cả 2 gen trên được tạo ra trong quần thể là bao nhiêu ?

A. 90 B. 45 C. 15 D. 135

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gen thứ nhất có 3 alen tồn tại trên đoạn không tương đồng của x → xx có 6 kiểu gen, xy có 3 kiểu gen → 2 giới có 9 kiểu gen. gen thứ hai có 5 alen tồn tại trên nst thường sẽ có : (1 + 5).5/2 = 15 kiểu gen → 2 gen ta có 9 x 15 = 135 kiểu gen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP