Cơ thể nào sau đây khi giảm phân...

Quy Luật Di Truyền Cơ thể nào sau đây khi giảm phân bình thường cho n...

0
Quy Luật Di Truyền

Cơ thể nào sau đây khi giảm phân bình thường cho nhiều loại giao tử nhất ?

A. Bb B. AaBB c. BBb D. bbb

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cơ thể bbb cho nhiều nhất 4 loại giao tử 1bb : 2bb : 2b : 1b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP