Ở cừu kiểu gen AA quy định có...

Quy Luật Di Truyền Ở cừu, kiểu gen AA quy định có sừng, kiểu gen aa q...

-1
Quy Luật Di Truyền

Ở cừu, kiểu gen AA quy định có sừng, kiểu gen aa quy định cừu không sừng. Khi cổ kiểu gen Aa thì cừu đực có sừng, còn cừu cái không có sừng. Cặp gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 của phép lai trên là

A. F1: 1 cỏ sừng : 1 không sừng; F2 : 1 có sừng: 1 không sừng.

B. F1: 1 có sừng : 1 không sưng ; F2: 3 có sừng : 1 không sừng.

C. F1: 100% có sừng ; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng.

D. F1: 100% có sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f2 : 1aa (không sừng) : 2aa(1/2 không sừng, 1/2 có sừng) : 1aa (không sừng) → tỉ lệ kiểu hình ở f2 : 1 có sừng : 1 không sừng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP