Ở một loài côn trùng alen A quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài côn trùng, alen A quy định cánh dài trộ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài côn trùng, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh cụt. Cơ thể có kiểu gen AA bị chết ở giai đoạn phôi sớm. Cho một con cánh dài lai với một con cánh cụt thu được F1. Cho F1 ngẫu phỗi thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là :

A. 1 cánh dài: 1 cánh cụt.

B. 3 cánh dài: 1 cánh cụt.

C. 7 cánh dài: 9 cánh cụt.

D. 2 cánh dài: 3 cánh cụt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p : aa x aa → f1 : 1aa : 1aa → f2 : 1aa : 6aa : 9aa, aa chết sớm nên còn lại 6 cánh dài : 9 cánh cụt = 2 cánh dài : 3 cánh cụt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP