Ở một loài thực vật alen A quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cây tứ bội khi giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Không có đột biến xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử. Theo lí thuyết phép lai Aaaa X Aaaa cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là

A. 11 đỏ : 1 vàng.

B. 3 đỏ : 1 vàng.

C. 35 đỏ : 1 vàng.

D. 5 đỏ : 1 vàng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

aaaa cho các loại giao tử 1/2aa , 1/2aa → p đều có kiểu gen aaaa → f1 có : 1/2aa.1/2aa = 1/4aa (vàng) → f1 có : 3/4 đỏ : 1/4 vàng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP