Ở người bệnh phêninkêtộ niệu do alen lặn...

Ứng Dụng Di Truyền Học Ở người, bệnh phêninkêtộ niệu do alen lặn nằm...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Ở người, bệnh phêninkêtộ niệu do alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường là trội hoàn toàn. Một cặp vợ chồng bình thường, người chồng đến từ quần thể cân bằng di truyền có 96 % dân số không mắc bệnh phêninkêtô niệu, người vợ đến từ một quần thể cân bằng di truyền khác có 18% dân số bình thường mang gen gây bệnh. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra con đầu lòng là con trai bị bệnh lạ

A. 1/66. B. 1/264. C. 3/462. D. 1/132.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tần số alen ở quần thể chồng là 0,8a : 0,2a → tần số kiểu gen : 0,64aa : 0,32aa : 0,04aa. tần số alen ở quần thể vợ là 0,9a : 0,1a → tần số kiểu gen : 0,81aa: 0,18aa: 0,01aa.xác suất để cặp vợ chồng sinh ra con trai bị bệnh là 0,32/0,96 x 0,18/0,99 x 1/4 x 1/2 = 1/132.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP