Một nhóm tế bào sinh tinh trùng chỉ...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một nhóm tế bào sinh tinh trùng chỉ mang...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một nhóm tế bào sinh tinh trùng chỉ mang đột biến cấu trúc ở hai NST thuộc cặp số 2 và số 6. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường và không có trao đổi chéo. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ loại giao tử không mang NST đột biến trong tổng số loại giao tử sinh ra là

A. 1/4 B. 1/8 C. 1/16 D. 1/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi cặp nst chỉ mang đột biến cấu trúc ở một trong hai nst → ở mỗi cặp tần số giao tử không mang nst đột biến là 1/2. tính chung cả 2 cặp, tỉ lệ giao tử không mang đột biến là 1/2.1/2 = 1/4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP