Cho 2 cây lưỡng bội của một loài...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho 2 cây lưỡng bội của một loài thực vật...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho 2 cây lưỡng bội của một loài thực vật lai với nhau tạo ra các hợp tử F1, một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ ba, người ta đếm được 384 crômatit. số lượng NST trong hợp tử của loài thực vật trên là

A. 20. B. 24. C. 48. D. 46.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở kì giữa của lần phân chia thứ ba có 4 tế bào, các nst tồn tại ở trạng thái kép, mỗi nst có 2 cromatit → 4.2n.2 = 384 → 2n = 48 → n = 24.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP