Tính trạng màu hoa do 2 gen không...

Quy Luật Di Truyền Tính trạng màu hoa do 2 gen không alen A và B tươn...

0
Quy Luật Di Truyền

Tính trạng màu hoa do 2 gen không alen A và B tương tác với nhau quy định, trong kiểu gen có cả A và B cho kiểu hình hoa đỏ, khi chỉ có mặt A hoặc B hay thiếu cả 2 cho kiểu hình hoa màu trắng. Tính trạng thân thấp do alen D, thân cao do alen d quy định. Các gen phân li độc lập. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd X aabbDd cho đời con có kiếu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tì lệ

A. 6,25%. B.25% C. 56,25%. D. 18,75%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

tính trạng màu hoa : a-b- : hoa đỏ; aab-, a-bb , aabb : hoa trắng . p aabbdd x aabbdd cho đời con có tỉ lệ cao, đỏ = 1/4a-b-.1/4dd = 1/16 = 6,25%.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP