Ở đậu Hà Lan xét tính trạng màu...

Quy Luật Di Truyền Ở đậu Hà Lan, xét tính trạng màu sắc và hình dạng ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở đậu Hà Lan, xét tính trạng màu sắc và hình dạng hạt. Hạt vàng do alen A chi phối là trội hoàn toàn so với hạt xanh (a). Hạt trơn (B) là trội hoàn toàn so với hạt nhăn (b). Hai cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn cây hạt vàng, trơn với cây hạt xanh, trơn thu được F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 hạt vàng, trơn : 3 hạt xanh, trơn : 1 hạt vàng, nhăn : 1 hạt xanh, nhăn. Tỉ lệ hạt xanh, trơn đồng hợp tử, trong tổng số hạt xanh, trơn ở F1 là

A. 2/3 B. 1/4 C. 1/3 D. 1/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở f1, xét tính trạng màu sắc hạt : vàng/xanh = 1/1 → p : aa x aa. tính trạng hình dạng hạt : trơn/nhăn = 3/1 → p : bb x bb → p là : aabb x aabb. ở f1 tỉ lệ cây xanh, trơn đồng hợp (aabb) = 1/2.1/4 = 1/8. tỉ lệ cây xanh trơn (aab-) = 1/2.3/4 = 3/8 . tỉ lệ cây aabb/aab- = 1/8:3/8 : 1/3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP