Ở chuột lông đen A lông trắng a...

Quy Luật Di Truyền Ở chuột, lông đen A, lông trắng a, lông ngắn B, lô...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở chuột, lông đen A, lông trắng a, lông ngắn B, lông dài b, mồi gen quy định một tính trạng tồn tại trên 2 cặp NST thường khác nhau. Cho lai 2 nòi chuột thuần chủng lông đen, dài với lông trắng, ngắn, thu được F1 đồng loạt lông đen, ngắn. Đem F1 lai với cớ thể khác cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 : 3 đen, ngắn : 3 đen, đài : 1 trắng, ngắn : 1 trắng, dài. F1 và cơ thể lai với F1 có kiểu gen là

A. F1 : AaBb x Aabb.

B. F1: AaBB x aaBb.

C. F1: AaBb x aaBb.

D. F1 : AaBb x aabb.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ kiều hình màu sắc lông f2 : 3 đen : 1 trắng f1 : aa x aa. tỉ lệ kiểu hình độ dài lông f2 : 1 dài: 1 ngán → f1 : bb x bb. xét cả 2 tính trạng có tỉ lệ 3 :3 : 1 : 1 → f1: aabb x aabb.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP