Khi nói về đột biến gen có bao...

Quy Luật Di Truyền Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu s...

0
Quy Luật Di Truyền

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Đột biến gen có thể làm biến đổi cấu trúc của ARN tương ứng.

(2) Đột biến gen là biến dị di truyền nên chắc chắn sẽ được truyền lị cho thế hệ sau.

(3) Đột biến gen có thể xảy ra ngay cả khi có hoặc không có tác nhân gây đột biến

(4) Đột biến gen thường xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN

(5) Trong các dạng đột biến gen, đột biến thay thế một cặp nucleotit thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến thêm một cặp nucleotit.

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1), (3) và (4) đúng. (2) sai: không phải đột biến gen nào cũng được di truyền cho thế hệ sau. (5) sai : đột biến thêm một cặp nuclêôtit thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến thay thế một cặp nuclêôtit do dịch khung đọc mã di truyền.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP