Trong quá trình hình thành giao tử đực...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trong quá trình hình thành giao tử đực ở ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?
A. 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân.
B. 2 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.
C. 2 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân.
D. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP