Ở đậu hà lan alen A quy định...

Quy Luật Di Truyền Ở đậu hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn t...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở đậu hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn; hai cặp gen phân li độc lập. Cho cây đậu hạt vàng, trơn giao phấn với cây đậu hạt vàng, trơn (P), thu được đời F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây đậu hạt xanh, nhăn chiếm 6,25%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kiểu gen của P là
A. AaBb × AaBB.
B. Aabb × AABb.
C. AaBb × AaBb.
D. Aabb × AaBb.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ở đời F1 có kiểu hình cây đậu hạt xanh, nhăn chiếm
6,25% = 1/16. => P phải dị hợp về 2 cặp gen.

Đáp ám C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP