Trong quần thể của một loài thú Xét...

Quy Luật Di Truyền Trong quần thể của một loài thú. Xét 2 lôcut gen ...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong quần thể của một loài thú. Xét 2 lôcut gen : lôcut 1 có 3 alen B1, B2, B3. lôcut 2 có 2 alen A và a. Cả 2 lôcut đều nằm trên NST X tại đoạn không tương đồng các gen này liên kết hoàn toàn trên NST X. Nếu cho rằng không xảy ra đột biến tính theo lí thuyết số kiểu gen tối đa về các gen nói trên trong quần thể là

A. 36. B. 18 C. 27 D. 30

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

locut 1 ccos 3 alen b1, b2, b3 ; locut có 2 alen a và a. các gen của 2 locut đều nằm trên đoạn không tương đồng của x

→ ở giới xx có số kiểu gen là : 3.2(3.2 + 1)/2 = 21

ở giới xy có số kiểu gen là : 3.2 = 6

→ số kiểu gen tối đa trong quần thể là : 21 + 6 = 27.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP