Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể...

Quần Thể Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ đối kháng cù...

0
Quần Thể

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ đối kháng cùng loài?
I. Kí sinh cùng loài. II. Quần tụ cùng loài.
III. Ăn thịt đồng loại. IV. Cạnh tranh cùng loài về thức ăn, nơi ở.
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong các mối quan hệ trên, quần tụ cùng loài thể
hiện mối quan hệ hỗ trợ cùng loài chứ không phải đối
kháng cùng loài.
Vậy có 3 ví dụ: I, III, IV thể hiện mối quan hệ đối
kháng cùng loài → Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP