Gen A nằm trên NST thường có 4...

Di Truyền Quần Thể Gen A nằm trên NST thường có 4 alen thì sẽ tạo ra ...

0
Di Truyền Quần Thể

Gen A nằm trên NST thường có 4 alen thì sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 10.
B. 6.
C. 4.
D. 15.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số loại kiểu gen = $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{4(4+1)}{2}= 10$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP