Cho biết A quy định hoa đỏ trội...

Quy Luật Di Truyền Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh với xác suất bắt gặp như nhau. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 loại kiểu gen và kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/12?
I. AAaa × AAaa. II. AAaa × Aaaa.
III. AAaa × aaaa. IV. AAAa × AAaa.
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0


chỉ có phép lai 2 thỏa mãn → Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP