Trong tự nhiên khi kích thước của quần...

Quần Thể Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tố...

0
Quần Thể

Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì
A. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
B. khả năng sinh sản tăng do các cá thể đực, cái có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.
C. quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng.
D. quần thể không thể rơi vào trạng thái suy giảm và không bị diệt vong.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi kích thướt quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP