Giả sử một nhiễm sắc thể có trình...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng
A. đảo đoạn.
B. lặp đoạn.
C. chuyển đoạn.
D. mất đoạn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

lặp đoạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP