Trong một quần thể tự phối giả sử...

Di Truyền Quần Thể Trong một quần thể tự phối, giả sử xét 3 gen A, B ...

0
Di Truyền Quần Thể

Trong một quần thể tự phối, giả sử xét 3 gen A, B và D; trong đó gen A có 5 alen; gen B có 6 alen; gen D có 10 alen. Theo lí thuyết, quần thể có tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng về cả 3 gen nói trên
A. 5.
B. 6.
C. 10.
D. 300.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có quần thể có tối đa số dòng thuần =
= 5 × 6 × 10 = 300 dòng thuần
→ đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP