Phép lai nào trong phép lai sau đây...

Quy Luật Di Truyền Phép lai nào trong phép lai sau đây đã giúp Coren ...

0
Quy Luật Di Truyền

Phép lai nào trong phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài
nhân)?
A. Lai tế bào.
B. Lai cận huyết.
C. Lai thuận nghịch.
D. Lai phân tích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lai thuận nghịch

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP