Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển...

Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển theo hình thái khởi nghĩa nào ?

0
Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển theo hình thái khởi nghĩa nào ?
Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa Khởi nghĩa từng phần kết hợp với chiến tranh du kích. Tổng khởi nghĩa trên quy mô cả nước. Khởi nghĩa từng phần ở các địa phương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP