Kế hoạch Rơve của thực dân Pháp bị...

Kế hoạch Rơve của thực dân Pháp bị phá sản sau sự kiện nào ?

0
Kế hoạch Rơve của thực dân Pháp bị phá sản sau sự kiện nào ?
Pháp thất bại trong các cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 Pháp thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. Pháp thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Pháp thất bại trong cuộc tiến công lên Việt Bắc thu – đông năm 1947.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Pháp thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP