Thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp 1946...

Thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) của nhân dân Việ...

0
Thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) của nhân dân Việt Nam đã tác động như thế nào đến các nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh ?
Cổ vũ mạnh mẽ phong trào vì dân chủ. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào không liên kết. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào vì hòa bình.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP