Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc...

Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929)...

0
Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở Việt Nam nhằm mục đích gì ?
Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Bù đắp thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra. Khẳng định vị thế kinh tế của Pháp trong thế giới tư bản. Phát triển kinh tế để xoa dịu mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bù đắp thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP